שינוי תקנוני למתאר, נהריה

תוכנית ג/ 10715

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תקנוני למתאר, נהריה
מספר: ג/ 10715
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה חדשות המהוות שנוי להוראות
שאושרו במסגרת ג / במ / 103 וג / 851.
(השנוי בהוראות בהתאם למצויין בסעיף 2 לעיל -
יחס לתכניות אחרות ובהתאם למצויין בסעיף 10 להלן -
נוהלים למתן היתרי בניה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה

תיאור המיקום:
ישוב: נהריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18146כל הגוש
18147חלק7, 10-11, 14, 16-53, 56-57, 73-97, 99-120
18148כל הגוש
18149כל הגוש
18150כל הגוש
18151חלק1-3, 38, 46-59, 61-76, 80-92, 95-964-5, 36-37, 60, 78-79, 99
18160חלק19
18161חלק4-8, 26-38, 40-42, 48-501-3, 9-18, 25, 39, 45-47
18162כל הגוש
18165כל הגוש
18166כל הגוש
18167כל הגוש
18168כל הגוש
18169כל הגוש
18170כל הגוש
18171כל הגוש
18172כל הגוש
18173כל הגוש
18174כל הגוש
18175כל הגוש
18177כל הגוש
18206כל הגוש
18207כל הגוש
18208חלק1-4, 15, 17, 19, 21-255-14, 16
18209כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5144. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3955. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/04/1999
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/1999
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1999.
הוגשו התנגדויות08/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית15/06/1998