שינוי: משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.ממגורים לשטח חקלאי.איחוד וחלוקת חלקות.

תוכנית בר/ 13/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי: משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.ממגורים לשטח חקלאי.איחוד וחלוקת חלקות.
מספר: בר/ 13/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד:
1. משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.
2. ממגורים לשטח חקלאי.
ב. איחוד וחלוקת חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלעזרי
מגרש 313, 102

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1993.
פרסום לאישור ברשומות08/07/1993תאריך פרסום: 08/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4127. עמוד: 3550. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1992תאריך פרסום: 29/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4052. עמוד: 265. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
קבלת תכנית14/10/1991