שינויי יעודים וקביעת תנאים לפיתוח תשתיות של אזוה"ת - קיבוץ נתיב הל"ה.

תוכנית מי/ 828/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויי יעודים וקביעת תנאים לפיתוח תשתיות של אזוה"ת - קיבוץ נתיב הל"ה.
מספר: מי/ 828/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנתיב הל"ה

תיאור המיקום:
ישוב: נתיב הל''ה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34223חלק30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2000
קבלת תכנית13/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201729/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26110/03/2002