שינויים בגודל מגרשים וקוי בנין - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בגודל מגרשים וקוי בנין - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בגודל המגרש וקוי הבניה לאזור מגורים ג',
ובגבולות הבניה של אזור מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39581חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 6שינוי בהנחיות בניה בבלוקים 1049, 1048 - שכונת משה"ב - רחוב שפירא - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 106/ 7תוכנית 22/ 03/ 106/ 7שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1988תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. עמוד: 2211. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 391. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים09/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1987. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1986
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1986תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1986. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1986. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1986
קבלת תכנית17/02/1986