שינויים בהנחיות בניה - מגרש 51

תוכנית 23/ 03/ 107/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בהנחיות בניה - מגרש 51
מספר: 23/ 03/ 107/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות בניה (עפ"י התקנות החדשות לחישוב
שטחים) במגרש מס' 51.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת בן גוריון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39566חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/05/1998תאריך פרסום: 20/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4646. עמוד: 3741. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1997.
פרסום להפקדה ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4747. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1997
קבלת תכנית13/06/1996