שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש 110

תוכנית 5/ 03/ 105/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש 110
מספר: 5/ 03/ 105/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש מס' 110
אזור תעשיות עתירות ידע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה עתירת ידע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38084חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ בת/ 9אזור תעשיה עתירת ידעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות06/10/1996תאריך פרסום: 06/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4446. עמוד: 110. שנה עברית: התשנז .
קבלת תכנית27/03/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002