שינויים בזכויות בניה רח' חביבה רייק 1-7

תוכנית 5/ 03/ 108/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בזכויות בניה רח' חביבה רייק 1-7
מספר: 5/ 03/ 108/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הבניה על ידי שינויים
בזכויות הבניה, בקווי הבנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט כולל נספח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערייק חביבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38027חלק64
38926חלק94, 97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 7באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2571. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 21. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2000
קבלת תכנית14/09/1999