שינויים בזכויות בניוה במגרשים B 100, B 212, A 45, A 38, B 38, A 1186 נווה מנחם

תוכנית 5/ 03/ 206/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בזכויות בניוה במגרשים B 100, B 212, A 45, A 38, B 38, A 1186 נווה מנחם
מספר: 5/ 03/ 206/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בזכויות ומגבלות בניה במגרשים מס' 38A, 38B, 45A, 212B, 110B, 1186A בשכונת נווה מנחם, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים (עיקרי + שירות) במגרשים מס' B110,212B. A45. 38A. 38B. 1186A.
2. שינויים בקווי בנין שונים לרבות קו בנין 0.0 מ'.
3. הריסת מבנה במגרש 38B ובנית בית חדש.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. במגרשים מס' 1186B , 45B, 110A ו- 212A זכויות בניה נשארות ללא שינויים בהתאם לתכניות התקפות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה מנחם

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה מנחם
רח' רחל אמנו 35, 37
רח' חווה אמנו 6,8
רח' אנדה עמיר 68, 42, 40
רח' דוד אלרואי 20

קואורדינטות:

מגרש 110B
X 177535
Y 575510

מגרש 212B
X 177360
Y 575235

מגרש 45A
X 177625
Y 575760

מגרש 38B
X 177735
Y 575675


מגרש 38A
X 177735
Y 575675

מגרש 1186A
X 177435
Y 575760

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38166חלק5-6, 19-2064
38167חלק7-879
38170חלק64-6584-85
38174חלק13-1486
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
תוכנית5/ במ/ 72/ 2שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
תוכנית5/ 03/ 206/ 36שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2765. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5585. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2007
קבלת תכנית23/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901330/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106230/08/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200801210/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה