שינויים בחלוקת המגרשים, רמת דוד

תוכנית יז/ מק/ 15064/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים בחלוקת המגרשים, רמת דוד
מספר: יז/ מק/ 15064/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול מעמד להריסה למבנים הניתנים לאיכלוס עפ"י חלוקה חדשה.
חלוקה מחדש של איזור המגורים למגרשים חד משפחתיים , ללא תוספת יחידות מגורים וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17287חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15064שיוך דירות - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2560. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900904/08/2009