שינויים ביעודי קרקע -שכונות 10,9 - תל שבע

תוכנית 7/ במ/ 57/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שינויים ביעודי קרקע -שכונות 10,9 - תל שבע
מספר: 7/ במ/ 57/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקת מגרשים , שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה באזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכ' 10,9
גוש: 100058, חלקה ל-240.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק20, 240
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1995תאריך פרסום: 12/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4340. עמוד: 83. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/09/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1995.
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3420. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1995
קבלת תכנית29/12/1994