שינויים במגרש 377 רחוב קיסריה 32 שכונת נאות לון באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים במגרש 377 רחוב קיסריה 32 שכונת נאות לון באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה והוספת שימוש לגן ילדים בבעלות פרטית במגרש מגורים (תא /שטח) מס' 377 רחוב קיסריה 32 שכונת נאות לון באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרה עיקרית מ- % 40 ל- % 75 (מעל למפלס הכניסה הקובעת % 48, מתחת למפלס הכניסה הקובעת % 27).
- קביעת זכויות בניה למטרת שירות בהיקף של % 9 (מחסן עד 8 מ''ר, חיניה מקורה 15 מ''ר, ממ''ד 9 מ''ר נטו וממ''ס לגן ילדים בבעלות פרטית 12 מ''ר נטו), ו- % 8 למתקני הצללה המשמשים גן ילדים בלבד.
- קביעת תנאים לשימוש נוסף - גן ילדים בבעלות פרטית.
- שינוי קוי בנייין.
- קביעת תנאים וקוי בניין להקמת בריכה ומסחן נפרד מהבית.
- קביעת תנאים להקמת מתקני הצללה המשמשים גן ילדים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38322חלק1775
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 47הגדלת איזור מגורים ושינוי בקו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2011
קבלת תכנית20/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011