שינויים במגרש 9, קיבוץ הסוללים

תוכנית יז/ מק/ 9327/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים במגרש 9, קיבוץ הסוללים
מספר: יז/ מק/ 9327/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים נקודתיים במגרש 9,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהסוללים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17593חלק11-12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9327מתאר לקיבוץ הסוללים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2008תאריך פרסום: 27/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5872. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008