שינויים במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים עין מאהל

תוכנית ג/ 20094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים עין מאהל
מספר: ג/ 20094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בפריסת השטחים למבני ציבור ומערכת הדרכים הסמוכה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור דרך משולבת וחניון,
שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים
הרחבת תוואי דרך
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק132-134
16940חלק20
16941חלק46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2012
קבלת תכנית12/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200913/06/2012