שינויים במרתפים - פרישמן 46

בקשה ועדה מקומית 3629/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שינויים במרתפים - פרישמן 46
מספר: 3629/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה: שינויים במרתפים סגירת מרתף - 5 עבור יסודות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופרישמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7091חלק2-5, 9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5626/03/2007