שינויים במתחם C2-A ' עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 12567/ 2/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים במתחם C2-A ' עפולה
מספר: עפ/ מק/ 12567/ 2/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון לתוכנית C2A

עיקרי ההוראות:
- ביטול זכויות בניה בשצ"פ לאורך שד' בגין.
- חלוקת מגרש 17 לשני מגרשי בניה תוך חלוקת הזכויות בהתאם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16709חלק9926-27, 59, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 95, 97, 101, 108
16710חלק77, 79, 81, 104-106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12567תכנית מתאר עפולהשינוי
תוכניתעפ/ מק/ 1942/ 7הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, עפולהשינוי
תוכניתעפ/ מק/ 12567/ 2מתחם תעסוקה C2, עפולהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012