שינויים בתקנון המתאר

תוכנית 3/ 02/ 101/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים בתקנון המתאר
מספר: 3/ 02/ 101/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בתקנון המיתאר אשדוד,חישוב אחוזי בניה בחדרי מדרגות,שירותי בנין,מרפסת וכו'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2464. שנה עברית: התשלח .