שינויים מהיתר: מעקה מרפסת, מיקום פתחים, תקרת קומת עלית הגג, ציפוי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 07/ 231/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינויים מהיתר: מעקה מרפסת, מיקום פתחים, תקרת קומת עלית הגג, ציפוי
מספר: 07/ 231/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןנופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10465חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200706227/12/2007