שינויים נקודתיים בנחלה מס' 91 - מושב היוגב

תוכנית יז/ מק/ 12140/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים נקודתיים בנחלה מס' 91 - מושב היוגב
מספר: יז/ מק/ 12140/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית המוצעת שינוי הגבולות בין הייעודים חקלאי ומגורים בנחלה ללא שינוי בסך כל שטח של כל ייעוד וייעוד. כן, שינוי המרחקים המותרים בין מגורים למבנים חקלאיים ושינוי בקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי הגבולות בין הייעודים חקלאי ומגורים בחלקה 3 גוש 11466 על ידי איחוד וחלוקה מחדש של השטחים המיועדים למגורים ולחקלאות ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד וייעוד בחלקה, לפי סעיף 62א(א)1 לחוק.
2. שינוי בקו בניין אחורי מערבי מ-3 מ' ל- 1.5 ושינוי בקו בניין צדדי דרומי מ-3 מ' ל-2 מ', זאת ביחס למבנה מס' 2 בלבד. הכל בהתאם לתשריט ולפי סעיף 62א(א)4 לחוק.
3. שינוי הוראות בינוי בנוגע למרחקים שבין מבני מגורים למבנים חקלאיים קיימים מ-3 מ' ל-1.5 מ' ביחס למבנהמס' 2 בלבד. הכל בהתאם לתשריט ולפי סעיף 62א(א)5 לחוק.
4. התכנית מאפשרת זכות מעבר מכביש מס' 205 למבנה מס' 2 בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11466חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניהשינוי
תוכניתמשצ/ 8תכנית מפורטת מס' משצ/8 - היוגב והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1689. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012