שינויקו בנין , צלמון

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויקו בנין , צלמון
מספר: מש/ מק/ 6931/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוו בנין קדמי הקבוע בתכנית.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקו בנין קדמיבחלקה 72 במקום 5 מטרל- 3 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19456חלק72155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהכפיפות
תוכניתמש/ מק/ 6931/ 3הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמהכפיפות
תוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 839. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001303/11/2010