שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול

תוכנית ג/ גל/ מק/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול
מספר: ג/ גל/ מק/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע.
ישור דרך מס' 6 וחלוקת מגרשים
שינויב קווי בנייה קבועים בתכנית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמגן שאול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20251חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12553תכנית מתאר מגן שאולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4020. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2009תאריך פרסום: 11/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 960. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000616/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010