שיני קו בנין בחלקה 12 בגוש 19322, צמוד לכביש 805, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 02/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיני קו בנין בחלקה 12 בגוש 19322, צמוד לכביש 805, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 02/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין מערבי ומזרחי בחלקה 12 מ-5 מ' ל-3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק12260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2003תאריך פרסום: 08/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5178. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300128/01/2003