שינמוי בהוראות בניה , משק 7, נהלל

תוכנית יז/ מק/ 13637/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינמוי בהוראות בניה , משק 7, נהלל
מספר: יז/ מק/ 13637/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות התכנית המאושרת לגבי משק מס' 7 בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק35
17192חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4266. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800630/03/2008