שיפולי הר שחמון-תיירות ומתקנים

תוכנית 2/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיפולי הר שחמון-תיירות ומתקנים
מספר: 2/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לא לבניה וקביעת היעודים הבאים: שרותי תיירות, שטח פרטי פתוח, מתקני הנדסה ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
בשיפולי הר שחמון, אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. שנה עברית: התשמז .