שיפוץ מרפסת קיימת והחלפת גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5433

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שיפוץ מרפסת קיימת והחלפת גג
מספר: תא/ 03/ 5433
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפוץ מרפסת קיימת והחלפת גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק136
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307002/10/2003