שיפור במערך הדרכים במתחמי "קליל" "כורדני" ומערב "נוה גנים" בק. מוצקין

תוכנית ק/ 438

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיפור במערך הדרכים במתחמי "קליל" "כורדני" ומערב "נוה גנים" בק. מוצקין
מספר: ק/ 438
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור במערך הדרכים בשכונות בצפון ק. מוצקין.

עיקרי ההוראות:
- התווית דרך שתיצור נגישות בין דרך מס' 16 ודרך מס' 3 ותיקון זיקת הנאה לתא שטח 113.
- הוספת מעגל תנועה בדרך מס' 1 ושינוי "זיקת הנאה" בתאי שטח 110, 111.
- שיפור רדיוס סיבוב בצומת דרך מס' 1 עם דרך מס' 2.
- הגדלת מגרש לחניה ציבורית - תא שטח 900.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית מוצקיןקרית מוצקין

תיאור המיקום:
שכונות "נוה גנים" "קליל" ו"כורדני" בצפון קרית מוצקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10421חלק27, 77, 79-81, 93, 99, 10212, 32, 65, 91-92, 98, 100, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 408כורדני 1998 .שינוי
תוכניתק/ 281/ דמגורים במערב נוה גניםשינוי
תוכניתק/ 259/ אשכונת מגורים קלילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5098. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות13/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1600. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2007
קבלת תכנית29/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה