שיפורים בכביש מס' 444 בקטע נחשונים ראש העין.

תוכנית מח/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיפורים בכביש מס' 444 בקטע נחשונים ראש העין.
מספר: מח/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולסלילת
כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות
גדרות, קירות תומחים וכן לביצוע כל עבודות חפירה
מילוי והריסה הכלולים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות, צמתים ומחלפים.
ה. שינוי יעוד שטח מקרקע חקלאית לדרך.
ו. הסדרת קטע של נחל שילה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים
מרכזראש העיןראש העיןראש העין
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעין

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
ועדות בנין ערים דרום השרון, אפיקי הירקון, לודים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4061חלק1-14, 19-25, 30, 48-53
4062חלק39, 41, 49
4251חלק30-31
4253חלק18, 22, 24, 32
4256חלק16, 40, 42, 44
4261חלק1-2, 18-20
4267חלק2-8, 13-15
4268חלק40-42, 323-324, 326, 341-343, 345, 347-350, 353
4269חלק29-30, 32
4270חלק1-17, 19-25, 27-28, 31, 33, 79, 122, 134
4271חלק159, 163-164
5497חלק2, 11, 14-15
5501חלק1, 12
5656חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1993.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1969. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה ברשומות11/08/1992תאריך פרסום: 11/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3780. עמוד: 3321. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה01/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית05/02/1992
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/1991
קבלת תכנית11/05/1987