שיפורים בכביש צומת הודיה- צומת ראם.

תוכנית 6/ 03/ 215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיפורים בכביש צומת הודיה- צומת ראם.
מספר: 6/ 03/ 215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לבצע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ה. שיפור קטעים בדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
317כל הגוש
1048כל הגוש
1049כל הגוש
1050כל הגוש
1051כל הגוש
1052כל הגוש
1054כל הגוש
1055כל הגוש
1057כל הגוש
1058כל הגוש
1061כל הגוש
1062כל הגוש
1066כל הגוש
1087כל הגוש
1089כל הגוש
1090כל הגוש
1091כל הגוש
1105כל הגוש
1106כל הגוש
1107כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2353. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2602. עמוד: 996. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1980. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית27/01/1980