שיקום אתר כריה - נחלה צפון

תוכנית 6/ 02/ 251/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום אתר כריה - נחלה צפון
מספר: 6/ 02/ 251/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות והנחיות לשיקום האתר תוך כדי כריית חומר גלם לתשתית בקטע מס' 19 בדרך מס' 6.
2. קביעת הוראות והנחיות למילוי בורות הכריה בעודפי עפר הנוצרים מביצוע העבודות בקטע 19 של דרך מס' 6.
3. קביעת הנחיות סביבתיות והוראות להסדרה ושיקום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
צפונית למושב נחלה
מועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1511חלק1, 43
1512חלק63
34106חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 955. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3972. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח24/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2005
קבלת תכנית18/12/2005