שיקום מאסף דרומי - זכרון יעקב

בקשה ועדה מקומית 005/ 33/ ב/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: שיקום מאסף דרומי - זכרון יעקב
מספר: 005/ 33/ ב/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200813/06/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201200314/03/2012