שיקום מחצבת הר חלוץ

תוכנית ג/ 10077

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום מחצבת הר חלוץ
מספר: ג/ 10077
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.6.1. ליעד שטחים להנאת הציבור וך שמירה על הערכים באזור.
1.6.2. קביעת התכליות המותרות ביעודי הקרקע ומיקומן בכלל שטח התכנית.
1.6.3. שינוי יעוד שטחים מאזור חקלאי ויעודם כשטחים לנב"ט א' ונב"ט ב.
1.6.4. שיקום אזור המחצבה.
1.6.5. הסדרת דרך גישה לאתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהר חלוץ

תיאור המיקום:
מדרום לכביש הר חלוץ כ- 1.5 ק"מ מצומת לבון כ- 2.5 מהישוב הר חלוץ.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19220חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 32. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1677. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/11/1997
קבלת תכנית10/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42117/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003