שיקום שדה פוספטים - הדרך למכתש הקטן

תוכנית 10/ 03/ 237/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום שדה פוספטים - הדרך למכתש הקטן
מספר: 10/ 03/ 237/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום מכרה הפוספטים והסדרת דרך הגישה על ידי שינוי
בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
מקום: אזור מכתש קטן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39066כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 03/ 237שיקום שדה פוספטים - הדרך למכתש הקטןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2304. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2001
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 376. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2001
קבלת תכנית12/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002