שירותי דרך -קיבוץ שדה יואב

תוכנית 6/ 03/ 184/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שירותי דרך -קיבוץ שדה יואב
מספר: 6/ 03/ 184/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית ליעד קרקע לשרותי דרך והגדלת
אזור לנופש על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
ישוב: שדה יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2801חלק3-45, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1188. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/10/1994
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/08/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות16/12/1993תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1202. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 28/09/1993.
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית13/04/1992