שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן

תוכנית 6/ מק/ 2043

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן
מספר: 6/ מק/ 2043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שרותי דרך (תחנת תדלוק).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2997חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח01/07/2002