שכון בנים ממשיכים במושב בית חנניה

תוכנית חכ/ 19/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכון בנים ממשיכים במושב בית חנניה
מספר: חכ/ 19/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש של מגרשים המיועדים למגורים ושל חלק
ממגרש חקלאי, לשטחים קטנים יותר עבור בנים ממשיכים
במשקי ההורים (בן אחד למשק) החסרים מקום בניה
לבן ממשיך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית חנניה

תיאור המיקום:
ישוב: בית חנניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10175חלק2
10176חלק7, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1569. שנה עברית: התשעב .
החלטה בדיון בביטול הפקדה14/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1978תאריך פרסום: 23/09/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2467. עמוד: 2591. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1977
קבלת תכנית20/12/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית