שכון ותיקים ביבנאל

תוכנית ג/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכון ותיקים ביבנאל
מספר: ג/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצבת שטחים לצרכי שיכון בני המושבה הוותיקים, לבינייני ציבור ולשטחי ירק ונוי ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1952תאריך פרסום: 30/10/1952. שנה עברית: התשיג .
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1951
קבלת תכנית25/05/1951