שכון זוגות צעירים ביבניאל

תוכנית ג/ 2256

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכון זוגות צעירים ביבניאל
מספר: ג/ 2256
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח מחקלאי למגורים וחלוקתו למגרשי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15443חלק22-23, 25, 76-77, 107, 113-132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/1979תאריך פרסום: 28/09/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2567. עמוד: 25. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/1977
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1976תאריך פרסום: 29/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2216. עמוד: 1694. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה14/04/1975
קבלת תכנית10/04/1975