שכון נוה עובד -יבנאל

תוכנית ג/ 216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכון נוה עובד -יבנאל
מספר: ג/ 216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזורים ותכליותיהם
להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרכים ולבטל דרכים
יימות.
קבוע מגרשים לבנינים צבוריים ומגרשים צבוריים ק
תוחים. ל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק
17371חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1957תאריך פרסום: 28/11/1957. מס' ילקוט פרסומים: 568. עמוד: 213. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות28/11/1957תאריך פרסום: 28/11/1957. מס' ילקוט פרסומים: 568. עמוד: 213. שנה עברית: התשיח .
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1956
קבלת תכנית10/06/1954