שכון צבורי -יבנאל

תוכנית ג/ 2527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכון צבורי -יבנאל
מספר: ג/ 2527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבניה
שנוי אתור שטח ציבורי פתוח
אתור ושינוי השטחים המיועדים למבני ציבור
שנוי אתור השטח המיועד לאזור מסחרי.
התוית דרכים ושבילים להולכי רגל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17369חלק52, 56-89
17371חלק1-3, 5-6, 9-10, 19-20, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/1977
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1976תאריך פרסום: 28/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2264. עמוד: 106. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה12/04/1976
קבלת תכנית30/01/1976