שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025

תוכנית ג/ 12014

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025
מספר: ג/ 12014
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים חקלאיים לאזור מגורים א', לשטחים לבנינ ציבור ולדרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10264חלק27-2829-30
10266חלק30, 59-64, 67-68, 70-71, 79, 93-96, 105-109, 112-113, 116-121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2000
קבלת תכנית12/07/2000