שכונה ב' מגרשים 8-9 שגב שלום

תוכנית 7/ 03/ 331/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ב' מגרשים 8-9 שגב שלום
מספר: 7/ 03/ 331/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוי בניין.
- הגדלת חזית מסחרית.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קוי בנין צדדיים מ- 4.0 ל- 3.15 מ'.
- הגדלת חזית מסחרית מ- 130 מ''ר ל- 230 מ''ר.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100428חלק8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 331/ 7הכניסה לשגב שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2010
קבלת תכנית06/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001005/07/2010