שכונה ב' רח' איינשטיין

תוכנית 5/ 03/ 169/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ב' רח' איינשטיין
מספר: 5/ 03/ 169/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים א' ו-ב', לשבילים להולכי רגל 2. שינוי יעוד מאזור מגורים ב', לשביל להולכי רגל. 3. שינוי בהנחיות בניה לאזור מגורים ב' וקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ב', רח' איינשטיין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק37-41, 46-47, 76, 88-89
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1988תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3587. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית22/10/1988