שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום

תוכנית 7/ 03/ 331/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום
מספר: 7/ 03/ 331/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לבניני ציבור ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' (מגרש מס' 74) לשטח לבניני ציבור (מגרש מס' 901) בשטח של 845 מ"ר.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים ל- 105% מתוכם 100% שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי ותנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת קווי הבנין המירביים במגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
מגרש 74 בשכונה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100428חלק74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 331שגבח שחטן - שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2429. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5049. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
קבלת תכנית15/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה