שכונה ג'-אזור מסחרי

תוכנית 2/ 03/ 135/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ג'-אזור מסחרי
מספר: 2/ 03/ 135/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי וחניה בשכ' ג', מפגש גבעתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת,שכונה ג',מפגש גבעתי,רח' ירושלים השלמה פינת קדש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40025חלק137, 173, 186
40026חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. שנה עברית: התשמא .