שכונה ג'

תוכנית 2/ 03/ 133/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה ג'
מספר: 2/ 03/ 133/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתקנון בניה בקומת קרקע - תוספת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה ג', אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40026חלק1-7, 10-22, 25-42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1980תאריך פרסום: 26/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2640. שנה עברית: התשם .