שכונה דרום מזרחית-כפר כנא

תוכנית ג/ 14309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה דרום מזרחית-כפר כנא
מספר: ג/ 14309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה דרום מזרחית בכפר כנא (תוספת של 140 יח"ד)

עיקרי ההוראות התכנית:

1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, מגורים ומסחר, שב"צ, שצ"פ ומערכת דרכים.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'.
5. קביעת השלבים והתניות לביצוע.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק56-61, 667, 9, 11-13, 54-55, 62, 65, 67-68, 72, 79, 81-82, 84, 115, 502
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2003
קבלת תכנית12/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004