שכונה דרומית מערבית, כסרא

תוכנית ג/ 16018

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה דרומית מערבית, כסרא
מספר: ג/ 16018
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי קטע דרך מכביש 8 ע"י הזזת תוואי הקטנת רוחב.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מדרך למגורים.
שינוי ייעוד קרקע משטח מגורים לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19225חלק31, 38-39, 41, 43-44, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8060תכנית מתאר, כיסראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2006
קבלת תכנית04/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700426/02/2007