שכונה דרומית קלנסווה. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.

תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 258

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה דרומית קלנסווה. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.
מספר: מש/ מק/ 7/ 1/ 258
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, קביעת הוראות בניה וקביעת מסגרת להכנת תשריט חלוקה להקמת שכונת מגורים הכוללת 258 יח"ד וזאת בהתאם לתכנית מש/ 7/ 1/ 138/ א המאושרת בדרום העיר קלנסוואה.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע בהתאם לסעיף 62אא1 לחוק התכנון והבניה הכוללת שינוי במערכת הדרכים הפנימית כתוצאה מהחלוקה החדשה וזאת ע"י:
- שינוי יעוד מגורים לדרך ושינוי יעוד דרך לשביל ומגורים.
-.שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לדרך ושינוי יעוד דרך לשטח ציבורי פתוח.
-שינוי יעוד שטח מגורים לשטח ציבורי פתוח ושינוי יעוד שטח ציבורי פתוח למגורים.
2. שינוי קווי בניין בהתאם לסעיף 62אא4.
3. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי מ 400 מ"ר ל 390 מ"ר בהתאם לסעיף 62 א א7.
4. קביעת הוראות בניה וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
שכונה דרומית (מבנן 3).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7823חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ אאזור מגורים א', ש.ב.צ, ש.צ.פ, דרכים.שינוי
תוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ אאזור מגורים א', ש.ב.צ, ש.צ.פ, דרכים.כפיפות
תוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ אאזור מגורים א', ש.ב.צ, ש.צ.פ, דרכים.פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. עמוד: 1949. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800805/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007