שכונה דרומית של ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 13321

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה דרומית של ביר אל מכסור
מספר: ג/ 13321
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מבנים קיימים לקבלת היתרי בנייה ומתן הרחבה למבני מגורים וחקלאות לאוכלוסיה הגרה בשכונה זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןגבעות אלונים

תיאור המיקום:
ביר אל- מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10335חלק3
10336חלק1, 52-3, 6
10361כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300614/07/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200809/12/2002