שכונה דרומית - שפרעם

תוכנית ג/ 10789

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה דרומית - שפרעם
מספר: ג/ 10789
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביצוע שינויים בתכניות ג / 7025 וג-ג / 9915.
ב. התווית דרכים חדשות ושינויים בתוואי דרכים
מאושרות.
ג. קביעת שינויים ביעוד שטחים.
ד. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם

תיאור המיקום:
ישוב: שפרעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10262חלק19-20, 26, 35-40
10277חלק25, 45-46
10280חלק1, 42-45, 55-56, 81
10281חלק1-7, 910, 12-14, 36, 59-61, 63, 65-66, 69, 71-72
10282כל הגוש
10283כל הגוש
10284חלק11, 22-23, 25-27, 29-32, 34-368-9, 15-16, 18-21, 24, 42, 46-47
10285כל הגוש
10286כל הגוש
10287חלק12-5
10294חלק30, 3225, 27-29, 34-35
10295חלק26
10296כל הגוש
10297חלק1-3, 5, 16-17, 19-2918
10300חלק12, 28-29, 31-32, 35, 37, 40, 438, 11, 15-17, 19, 25, 38, 42
10318חלק24-511, 9, 15-20, 22-23, 59
10333חלק10-16, 18-19, 22-23, 25-291-2, 4-9, 17, 20-21, 24
10375כל הגוש
10376חלק1-4, 6-7, 22-23, 27, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: הארץ.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1781. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו06/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות22/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 761. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1998
קבלת תכנית08/07/1998