שכונה ד' מערב 1 (שכ' צאלים)קוי בינין

תוכנית 2/ 03/ 136/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה ד' מערב 1 (שכ' צאלים)קוי בינין
מספר: 2/ 03/ 136/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתקן ולפרט את קוי הבנין לבנינים 60,61,62,63,64,65,66 ולמגרשים ליחידות הדיור המרכיבים הבנינים, כמפורט בסעיף 9 להלן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה ד' מערב 1 (שכ' צאלים), אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק99-125, 231-232
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/1987תאריך פרסום: 06/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3478. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1986תאריך פרסום: 18/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3409. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית17/12/1986